Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014 (6/2015)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014 (6/2015)

Share
d1ockdd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent), informuje, że została dokonana korekta Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 roku, opublikowanego w dniu 27 lutego 2015 roku. Korekta dotyczy informacji o stanie posiadania akcji Emitenta przez Pana Wojciecha Mazur. Poniżej zaktualizowana treść informacji o stanie posiadania osób zobowiązanych. ?Opierając się na zawiadomieniach przekazywanych przez osoby zobowiązane, akcje Emitenta w badanym okresie posiadał: Pan Wojciech Mazur ? Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w ilości: 69.212 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) sztuk o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 13 listopada 2014 roku, 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 27 lutego 2015 roku (?)?. Skonsolidowany Raport Kwartalny za czwarty kwartał 2014 roku, w ostatecznym
brzmieniu, zostanie w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Emitenta. Załącznik: Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny za czwarty kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | QS42014korekta.pdf | Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny za czwarty kwartał 2014 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2015-03-03 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd