Trwa ładowanie...
d38v3ll
d38v3ll
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej. (35/2013)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej. (35/2013)
Share
d38v3ll

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego RB 43/2012 z dnia 06.11.2012 roku, informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku zostały podpisane przez Zarządy Spółek Chemoservis-Dwory S.A. oraz ZE ZEN Sp. z o.o. aneksy zmieniające okresy obowiązywania posiadanych przez obie Spółki umów kredytowych zawartych z DZ Bank Polska S.A. Zgodnie z podpisanymi aneksami, nowy termin obowiązywania obu umów został przedłużony do dnia 31 stycznia 2014 roku. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umów kredytowych, nadal obowiązywać będą ustanowione w dniu 18 września 2012 roku oraz 6 listopada 2012 roku hipoteki umowne w łącznej wysokości 5 460 tys. PLN na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynków, objęte księgą wieczystą Nr KR1E/00047981/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Pozostałe informacje przedstawione w raporcie bieżącym Nr 43/2012 nie uległy zmianie. Między Emitentem a DZ Bank Polska S.A., jak również osobami nim zarządzającymi, nie występują
żadne powiązania. Podstawą sporządzenia raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki umownej jest wyższa od równowartości 1 mln Euro, przeliczonej po kursie średnim obowiązującym w dniu 28 października 2013 roku, to jest od wartości 4 180 500,00 PLN. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 847 20 62 (33) 847 37 04
(telefon) (fax)
www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
5491911468 070889223
(NIP) (REGON)
d38v3ll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-10-28 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38v3ll

Podziel się opinią

Share
d38v3ll
d38v3ll