Trwa ładowanie...
dpemqta
espi
22-11-2010 12:32

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Rejestracja Akcji serii D Chemoservis-Dwory S.A. w Krajowym Depozycie Pa...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Rejestracja Akcji serii D Chemoservis-Dwory S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (90/2010)

dpemqta
dpemqta

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja Akcji serii D Chemoservis-Dwory S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 r., powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") uchwały nr 728/10 na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i nadać im kod PLCHMDW00010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCHMDW00010. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzjio wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje
Spółki oznaczone kodem PLCHMDW00010, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpemqta

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (33) 847 20 62 | | (33) 847 37 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2010-11-22 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpemqta
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpemqta