Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej (36/2013)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej (36/2013)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN"), informację następującej treści: "Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 października 2013 roku podpisała z firmą ArcelorMittal Poland S.A. kontrakt, którego przedmiotem jest Modernizacja Stacji Redukcyjno ? Mieszankowej Gazu SRMG 3-4 na terenie ArcelorMital Poland S.A. oddział Dąbrowa Górnicza. Czas wykonania usługi: do 31 sierpnia 2014 roku. Wynagrodzenie należne ZE ZEN Sp. z o.o. za wykonanie przedmiotowego kontraktu wynosi 11 849 000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) + VAT, co oznacza spełnienie kryterium umowy znaczącej tj. 10% wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 roku." Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 847 20 62 (33) 847 37 04
(telefon) (fax)
www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
5491911468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-10-28 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o