Trwa ładowanie...
d3vaco2
d3vaco2
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy (3/2012)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy (3/2012)
Share
d3vaco2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 stycznia br. otrzymał informację od podmiotu zależnego K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (Republika Czeska), o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 kontraktu, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług utrzymania ruchu w branży mechanicznej". Stronami Kontraktu są: Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach n/Wełtawą oraz K-Protos a.s. Termin obowiązywania umowy upływa 31.12.2015. Wynagrodzenie szacunkowe w okresie realizacji umowy należne Wykonawcy wynosi w przeliczeniu na polskie złote 19.750.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) + podatek VAT. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
+ 48 697 555 081 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-01-10 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vaco2

Podziel się opinią

Share
d3vaco2
d3vaco2