Trwa ładowanie...
d2jubch

CIECH - Korekta raportu bieżącego nr 2/2014: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadł...

CIECH - Korekta raportu bieżącego nr 2/2014: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej ? Infrastruktura Kapuściska S.A. (2/2014)

Share
d2jubch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014 k
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 2/2014: Wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej ? Infrastruktura Kapuściska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
CIECH S.A. ? działając zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim ? informuje o oczywistej pomyłce w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14 marca 2014 roku dotyczącym wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki zależnej ? Infrastruktura Kapuściska S.A. W raporcie jest: "(?) w dniu dzisiejszym (tj. 14 grudnia 2013 roku) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (?)". Powinno być: "(?) w dniu dzisiejszym (tj. 14 marca 2014 roku) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (?)".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch