Trwa ładowanie...
d3pkx27

Ciech liczy, że pozyska z emisji do 23 mln akcji serii D 300-400 mln zł brutto (opis)

19.01. Warszawa (PAP) - Grupa Ciechu spodziewa się, że pozyska z emisji do 23 mln akcji serii D 300-400 mln zł brutto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na papiery...

Share
d3pkx27

19.01. Warszawa (PAP) - Grupa Ciechu spodziewa się, że pozyska z emisji do 23 mln akcji serii D 300-400 mln zł brutto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na papiery firmy będą przyjmowane dniach 3-16 lutego.

"Przy założeniu zaoferowania w ofercie i objęcia wszystkich akcji oferowanych, zarząd szacuje, że wpływy brutto z emisji akcji oferowanych wyniosą około 300-400 mln zł, a łączne szacunkowe koszty oferty poniesione przez emitenta wyniosą około 3,7-4,2 mln zł" - napisano w prospekcie.

Cena emisyjna zostanie podana 25 stycznia.

d3pkx27

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy Ciech. Trzy główne projekty, na które zostaną wydane środki z emisji to: modernizacja energetyki w Sodzie Polskiej, elektroliza w Zachemie i projekt MCPA w Sarzynie.

PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2015

Grupa zakłada, że całkowite nakłady na inwestycje rzeczowe firmy wyniosą w latach 2011-2015 około 1,37 mld zł. Na kluczowe dywizje, sodową oraz organika, przypadnie ok. 1,15 mld zł. Część inwestycji została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków unijnych (obecnie kwota ta przekracza 140 mln zł). Ciech zamierza wdrażać nowe, efektywne technologie produkcji, chce też wypełnić zobowiązania wynikające z umów kupna Organiki Sarzyny i Zachemu.

Na rozwój dywizji sodowej spółka planuje przeznaczyć 562,6 mln zł, a na dywizję organika 581,3 mln zł. Inwestycje na dywizję Agro-Krzem wyniosą 177,9 mln zł, a na pozostałe spółki 45 mln zł.

d3pkx27

DYWIZJA SODOWA

Dywizja sodowa planuje przeznaczyć większość środków rozwojowych na poprawę konkurencyjności głównego produktu, tj. sody kalcynowanej.

Przy utrzymaniu obecnych zdolności produkcyjnych w Polsce i w Niemczech, planowane jest podniesienie efektywności zaopatrzenia zakładów w energię, stanowiącą główny składnik kosztów produkcji. Modernizacja zakładów energetycznych w Inowrocławiu i Janikowie ma na celu poprawę efektywności wytwarzania energii oraz redukcję emisji zanieczyszczeń.

Niemiecki zakład zamierza wykorzystać opcję wcześniejszego odkupu elektrociepłowni gazowej, która obecnie znajduje się w rękach zewnętrznego właściciela. Prowadzone są analizy, które wskażą najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie finansowania inwestycji i zaangażowania partnerów zewnętrznych.

d3pkx27

Pod koniec I kwartału tego roku ma być podjęta decyzja o dalszym funkcjonowaniu w strukturach grupy zakładu rumuńskiego, w związku z jego niestabilną sytuacją finansową.

"W przypadku decyzji o utrzymaniu zaangażowania w US Govora, potencjalne inwestycje będą służyły utrzymaniu obecnego poziomu produkcji sody kalcynowanej. Wydatki inwestycyjne realizowane w dłuższym horyzoncie czasowym zostaną przeznaczone na poprawę efektywności produkcji i dalszą modernizację zakładu. Zakład rumuński Dywizji Sodowej jest zaopatrywany w energię przez partnera zewnętrznego, dlatego też nie są planowane inwestycje w tym obszarze" - napisano w prospekcie.

Grupa zamierza zwiększyć moce produkcyjnych sody oczyszczonej. Planowany wzrost zdolności wytwórczych to 30 tys. ton rocznie i będzie realizowany w Polsce oraz w Niemczech. Jak podała spółka, produkt ten ma potencjał wzrostowy, związany między innymi z nowymi zastosowaniami w przemyśle farmaceutycznym i w procesach oczyszczania spalin przemysłowych.

W długim terminie planowany jest też również rozwój wysokoprzetworzonych gatunków soli (tabletki solne, brykiety solne, granulaty) kosztem produktów o niskim stopniu przetworzenia (tzw. sól mokra). Zwiększenie wolumenu wysokoprzetworzonych produktów pozwoli umożliwi osiąganie wyższej marży.

d3pkx27

DYWIZJA ORGANIKA

Dywizja organika skupi się na rozwoju mocy produkcyjnych oraz redukcji kosztów wytwarzania. Działania te mają doprowadzić do wzrostu rentowności i poziomu EBITDA dywizji oraz umocnienia jej pozycji w zakresie głównych produktów.

"Około 70 proc. nakładów inwestycyjnych w tym segmencie pochłonie rozwój linii produkcyjnych TDI oraz EPI oraz konwersja elektrolizy z eliminacją azbestu i freonu R22 (wszystkie wyżej wymienione inwestycje prowadzone będą w Zachemie)" - napisano w prospekcie.

Największym projektem realizowanym przez Organika Sarzyna jest budowa instalacji do produkcji MCPA za ponad 100 mln zł. Planowana jest modernizacja technologii produkcji oraz znaczący, 50-proc. wzrost mocy produkcyjnych.

d3pkx27

"W przypadku TDI planowana jest modernizacja i dalsze zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji do 90 tt/r, zaś w dalszej perspektywie wdrożenia nowoczesnej technologii produkcji opartej na fosgenowaniu w fazie gazowej. Jednocześnie planowana jest dalsza penetracja światowych rynków TDI" - napisano w prospekcie.

Dywizja zamierza umacniać swoją pozycję na rynkach ościennych oraz w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz w Afryce.

W zakresie instalacji elektrolizy solanki, planowana jest znacząca modernizacja technologii oraz wzrost zdolności produkcyjnych do 90 tt/r chloru oraz do min. 90 tt/r wodorotlenku sodu, przy równoczesnym spadku kosztów energetycznych o co najmniej 15 proc.

Planowane jest zwiększenie skali produkcji epichlorohydryny (EPI) do min. 35 tt/r, dzięki nowej technologii produkcji, co przełoży się na znaczące obniżenie kosztów surowcowych i energetycznych produkcji oraz zwiększenie wielkości sprzedaży.

d3pkx27

W 2009 r. grupa Ciech rozpoczęła program restrukturyzacji. Jego wdrożenie ma na celu zapewnienie warunków długoterminowego wzrostu, optymalizację struktury pasywów oraz poprawę rentowności grupy. Plan restrukturyzacji został przyjęty przez zarząd i radę nadzorczą w sierpniu 2010 roku.

Łączna kwota wpływów i oszczędności netto, możliwa do uzyskania z tytułu realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie restrukturyzacji, jest szacowana na kwotę około 600 mln zł. Działania restrukturyzacyjne będą realizowane w latach 2010-2015. (PAP)

morb/ ana/

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27