Trwa ładowanie...
d36qd4b
rząd
16-09-2010 13:43

CIR ws. projektów nowych ustaw (komunikat)

...

d36qd4b
d36qd4b

16.09. Warszawa - CIR informuje:

Rząd pracuje nad projektami ponad 40 ustaw w ramach jesiennej ofensywy legislacyjnej. Przygotowywane dokumenty tworzą pięć pakietów: konsolidacji finansów publicznych, deregulacyjny, zdrowotny, społeczno-cywilizacyjny oraz powodziowy. Planuje się, że większość spośród kilkudziesięciu projektowanych ustaw zostanie przyjęta przez rząd do końca listopada 2010 roku.

We wtorek, 14 września, rząd przyjął pierwsze trzy projekty ustaw z pakietu społeczno-cywilizacyjnego: o opiece nad dzieckiem do lat trzech, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Pakiet społeczno-cywilizacyjny wprowadzi większe zniżki dla studentów na przejazdy pociągami, umożliwi dostęp do bezpłatnej informacji i porad prawnych, wprowadzony zostanie także menedżerski system zarządzania sądami oraz zwiększona efektywność OFE.

Pakiet konsolidacji finansów publicznych zakłada m.in. wprowadzenie reguły wydatkowej w budżecie państwa. Wydatki nie będą mogły przekroczyć poziomu 1 proc. w ujęciu realnym do momentu uchylenia procedury nadmiernego deficytu, czyli na poziomie 3 proc. PKB. Ponadto wprowadzony zostanie system monitorowania i zarządzania środkami w budżecie oraz depozytów podmiotów pozabudżetowych. Te ostatnie będą obowiązkowo umieszczane na rachunku resortu finansów, a nie - jak dotychczas - w sektorze bankowym, co generowało niepotrzebne koszty. Planowane są też zmiany w emeryturach mundurowych.

d36qd4b

Pakiet deregulacyjny zawiera m.in. projekty, dzięki którym usunięte zostaną bariery związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy, tj. zbędne zezwolenia i licencje. Dokumenty i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego będą dostępne w Internecie, faktury elektroniczne, bez kosztownego podpisu elektronicznego, staną się takim samym dokumentem jak papierowe, a spółkę z o.o. będzie można zarejestrować przez Internet w ciągu zaledwie 24 godzin.

Planuje się, że pakiet zdrowotny wprowadzi m.in. procedurę fakultatywnego przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, mechanizmy wsparcia procesu przekształceń, poprawę zarządzania kolejką oczekujących pacjentów i możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów medycznych. Zgodnie z zamierzeniami rządu informacje na temat badań klinicznych prowadzonych w Polsce będą obowiązkowo publikowane w Internecie. Zostaną wprowadzone przejrzyste i jednoznaczne kryteria kwalifikowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na listę leków refundowanych ze środków publicznych oraz ustalony system sztywnych marż detalicznych i hurtowych. Usprawniony zostanie proces rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Rząd planuje też zlikwidowanie stażu podyplomowego, co spowoduje wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe - a to z kolei oznacza więcej lekarzy w szpitalach i przychodniach. Zniesiony miałby zostać podział na specjalizacje podstawowe i
szczegółowe, dzięki czemu skróci się czas konieczny do uzyskania tytułu specjalisty. Planuje się także określenie zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Uporządkowany i usprawniony zostanie system ratownictwa medycznego.

W ramach pakietu powodziowego planowane jest m.in. przyjęcie prawa, które poprawi zarządzanie infrastrukturą przeciwpowodziową. Powstanie także ustawa, która umożliwi rządowi działania w czasie powodzi na mocy rozporządzeń, bez konieczności uchwalania każdorazowo nowych ustaw, tak jak dotychczas. Budżet państwa ma też wspomagać odbudowę lokalnej infrastruktury.

Ofensywa legislacyjna zawiera ponad 40 projektów ustaw. Większość z nich ma zostać przyjętych do końca listopada 2010 roku.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ ral/

d36qd4b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36qd4b