Trwa ładowanie...
d396mjw

CLEAN TECHNOLOGIES - Podpisanie umowy dot. finansowania Emitenta w wysokości do 3 mln zl (16/2015) - EBI

CLEAN TECHNOLOGIES - Podpisanie umowy dot. finansowania Emitenta w wysokości do 3 mln zl (16/2015)

Share
d396mjw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy dot. finansowania Emitenta w wysokości do 3 mln zl | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean Technologies S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?, w trakcie zmiany nazwy na Florida Investments S.A.) informuje o podpisaniu w dniu 6 maja br. umowy pomiędzy Emitentem a EQUIMAXX, LLC z siedzibą w Wilmington, USA (?Inwestor?) dotyczącą finansowania typu Equity Line Financing (ELF) dla Emitenta. Zawarta umowa dotyczy zapewnienia Spółce przez okres 36 miesięcy finansowania w wysokości do 3 mln zł, w drodze emisji nowych akcji skierowanych do Inwestora. Spółka ma prawo wystąpić do Inwestora z żądaniem objęcia akcji w każdym czasie obowiązywania porozumienia. Pozyskany kapitał przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, m.in. zabezpieczenie płynności finansowej oraz rozbudowę struktur sprzedażowych i doradczych. Equity Line Financing (ELF) jest elastyczną formą finansowania dla spółek publicznych, dzięki której spółki te mogą pozyskiwać kapitał w sposób szybki i efektywny, z mniejszym rozwodnieniem dla dotychczasowych akcjonariuszy niż tradycyjne oferty akcji. Emitent, poprzez
spółkę zależną (w 100%) Florida Investments X Corp., obsługuje procesy inwestycyjne w zakresie nieruchomości mieszkaniowych na Florydzie w USA. Zakres obsługi inwestycyjnej obejmuje: wyszukanie atrakcyjnych nieruchomości (bieżący przegląd rynku wtórnego, udział w aukcjach nieruchomości); zakup nieruchomości (negocjacje, inspekcja techniczna, zamkniecie transakcji); remont i modernizacja nieruchomości; zarządzanie nieruchomością, sprzedaż lub wynajem. Inwestycje odbywają się poprzez spółki celowe (SPV), których inwestorami są zamożne osoby fizyczne i osoby prawne. Florida Investments X Corp. specjalizuje się w dwóch regionach: Południowa Floryda (metropolie: Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach), Zachodnia Floryda (metropolie: Tampa, St. Petersburg). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d396mjw

Podziel się opinią

Share
d396mjw
d396mjw