Trwa ładowanie...
d1mnbfj

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (25/2015)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (25/2015)

Share
d1mnbfj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: ?Emitent?, ?CNT S.A.?) informuje, że w dniu 4 marca 2015r., po uprzednim uzyskaniu na podstawie par. 18 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej CNT S.A., Emitent udzielił, w ramach zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu podpisania przez GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Dłużnik? lub ?Spółka zależna?) z PKO BP S.A. umowy o udzielenie gwarancji bankowej w obrocie krajowym, poręczenia za zobowiązania spółki zależnej wobec PKO PB S.A. do kwoty 16.350.450,00 PLN na wypadek, gdyby Dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań oraz złożył jako poręczyciel do PKO BP S.A. oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015r. poz. 128). Ponadto spółka zależna otrzymała zgodę korporacyjną Zgromadzenia Wspólników GET
EnTra Sp. z o.o. na zaciągnięcie zobowiązania wobec PKO BP S.A. z tytułu umowy o udzielenie gwarancji oraz ustanowienie zabezpieczeń z tytułu umowy o udzielenie gwarancji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mnbfj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2015-03-04 Joanna Wycsiło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mnbfj

Podziel się opinią

Share
d1mnbfj
d1mnbfj