Trwa ładowanie...

Co z pieniędzmi klientów?

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła niewypłacalność SKOK Wołomin. Po podaniu do wiadomości wyników tegorocznej kontroli można się było tego spodziewać. Niektórzy klienci mogą stracić swoje oszczędności.

Share
Co z pieniędzmi klientów?
Źródło: PAP, Fot: Tomasz Gzell
d2zhlaf

KNF podjął decyzję o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin. Dlaczego? Kasa nie jest już w stanie regulować zobowiązań wobec deponentów, członków kasy i wypłacać im środków.

Zanim KNF ogłosi jej upadłość spróbuje jeszcze poprosić o wsparcie Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową. Zgodnie z prawem do jej obowiązków należy wspieranie SKOK-ów. Jednak, od kiedy SKOK Wołomin zaczął reprezentować zarząd komisaryczny Kasa Krajowa odmawiała przyjścia w sukurs. I nic nie wskazuje na to, że to się zmieni.

d2zhlaf

Nie pierwszy i nie ostatni?

To nie pierwszy upadek tego typu instytucji finansowej w tym roku. Wcześniej z bankowej mapy Polski zniknął SKOK Wspólnota, trzecia największa tego typu agencja w kraju.

Inne SKOK-i też mają poważne problemy. Ten imienia św. Jana z Kęt zostanie wchłonięty przez Alior Bank, co formalnie uratowało kasę przed bankructwem. Do tego na początku grudnia KNF zadecydowała o przejęciu SKOK-u im. Mikołaja Kopernika przez bank Pekao. W kilku innych instytucjach wprowadzono i utrzymano zarządy komisaryczne.

Czy klienci stracą swoje pieniądze?

Klienci SKOK-ów mogą dziękować rządowi, że Krajowy Nadzór Finansowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejęły kontrolę nad tą częścią sektora finansowego. Ruch ten - wcześniej bardzo ostro krytykowany przez polityków powiązanych ze SKOK-ami - sprawił, że od listopada ubiegłego roku środki zgromadzone na kontach w kasach są chronione tak samo, jak te powierzone bankom.

Po zmianach przepisów, jeśli KNF ogłosi upadłość jakiejkolwiek kasy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł rozpocząć wypłatę pieniędzy użytkowników instytucji.

d2zhlaf

Klientów SKOK-ów obowiązują te same zasady, co posiadających konta w bankach. Zgodnie z przepisami gwarantowane środki są wypłacane w ciągu 20 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.

Niestety, nie dostaną oni wszystkiego. W całości gwarantowane są tylko depozyty do łącznej równowartości 100 tys. euro, niezależnie od liczby posiadanych kont. W przypadku rachunku wspólnego, każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit pewnych środków.

Pieniądze przekazywane są przez zarządcę komisarycznego lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Potem będą one wykonywane przez BFG przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy.

Co istotne, każdy musi wypełnić wniosek, który można pobrać TUTAJ.

d2zhlaf

Warto pamiętać, że gwarancjami objęte są wkłady złotowe i w obcych nominałach. Niezależnie od waluty, w jakiej złożony został depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotówkach.

Co z kredytami?

To, że kasa upada nie oznacza, że nie trzeba już spłacać zaciągniętych w niej pożyczek. Każdy klient w takiej sytuacji dostanie list z numerem rachunku, na który musi wpłacać raty zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf