Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (18/2012)

CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (18/2012)

Share
d3o1hcx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Codemedia S.A. (emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 05.11.2012 r. zawiadomienia od akcjonariusza Pana Sawomira Kornickiego o zmniejszeniu udziału % w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta (o 6,21%) oraz zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Zmniejszenie liczby głosów i udziału w kapitale zakładowym nastąpiło w wyniku zawartej w dniu 31.10.2012 r. przez Pana Sławomira Kornickiego umowy darowizny 80 tys. akcji Codemedia SA serii A. Przed zawarciem umowy darowizny Akcjonariusz posiadał 80.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki Codemedia SA, co stanowiło 5,08% udziału w kapitale zakładowym Codemedia SA oraz 160.000 sztuk głosów na Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A., co stanowiło 6,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A. W wyniku zawartej umowy Akcjonariusz nie posiada obecnie akcji spółki Codemedia SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CODEMEDIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-683 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gotarda | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 549 71 80 | | +48 22 207 28 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@codemedia.pl | | www.codemedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252434947 | | 141493677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Piotr Bieńko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx