Trwa ładowanie...
d42tjau
d42tjau
espi

CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie (28/2012)

CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie (28/2012)
Share
d42tjau
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Codemedia S.A. informuje o wpłynięciu w dniu 18.12.2012 zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie [?] od Akcjonariusza Pani Anny Gruszki ? Członka Zarządu Codemedia S.A. w którym poinformowała, że w wyniku zawarcia w dniu 14.12.2012 r. transakcji zmienił się jej stan posiadania akcji Codemedia S.A. W dniu 14.12.2012 r. w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji i przeniesienia aportu 10.000 sztuk akcji Codemedia SA serii A przeniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci 10.000 sztuk akcji w zamian za 23.240 akcje serii D Grupy ADV SA. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji posiadała 10.000 sztuk akcji imiennych serii A spółki Codemedia SA, co łącznie stanowiło 0,6% w kapitale zakładowym Spółki oraz 20.000 sztuk głosów, co stanowiło 0,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Codemedia SA. Obecnie Akcjonariusz nie posiada akcji Codemedia SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42tjau

Podziel się opinią

Share
d42tjau
d42tjau