Trwa ładowanie...
d3glnu3
espi

CODEMEDIA S.A. - Wpłynięcie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (2/2013)

CODEMEDIA S.A. - Wpłynięcie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (2/2013)
Share
d3glnu3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CODEMEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpłynięcie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Codemedia S.A. informuje o wpłynięciu w dniu 14.02.2013 zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych [...] od Akcjonariusza CBNC Capital Solutions, Ltd., w którym poinformowano, że w wyniku zawarcia umowy aportowej w dniu 13.12.2012 zmienił się jego stan posiadania akcji Codemedia S.A. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 17.12.2012. Akcjonariusz posiadał do dnia 13.12.2012 r. 190.000 akcjii imiennych, uprzywilejowanych serii A oraz 52.500 akcji imiennych serii C (czyli łącznie 242.500 akcji) Codemedia SA, co stanowiło 14,5% udziału w kapitale zakładowym Codemedia SA oraz 432.500 sztuk głosów na Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A., co stanowiło 16,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A. W dniu 13.12.2012 r. w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji i przeniesienia aportu posiadanych przez Akcjonariusza 242.500 sztuk akcji Codemedia SA przeniósł on wkład niepieniężny (aport) w postaci
242.500 sztuk akcji w zamian za 563.569 akcje serii D Grupy ADV SA. Umowa zostanie zrealizowana pod warunkiem rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy akcjii serii D spółki Grupa ADV SA. Po przeniesieniu aportu Akcjonariusz nie będzie posiadał akcji Codemedia SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CODEMEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-279 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rolna 175B
(ulica) (numer)
+48 22 549 71 80 +48 22 207 28 21
(telefon) (fax)
office@codemedia.pl www.codemedia.pl
(e-mail) (www)
5252434947 141493677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Piotr Bieńko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3glnu3

Podziel się opinią

Share
d3glnu3
d3glnu3