Trwa ładowanie...
djwgw7j
djwgw7j
espi

CODEMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.12.201...

CODEMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.12.2012 (24/2012)
Share
djwgw7j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.12.2012
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki, które odbyło w dniu 17.12.2012 1. Grupa ADV S.A.: - liczba posiadanych akcji - 1 138 500, - liczba głosów z posiadanych akcji - 1 888 500, - liczba w ogólnej liczbie głosów - 73,3%, - udział w liczbie głosów na NWZA - 100%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djwgw7j

Podziel się opinią

Share
djwgw7j
djwgw7j