Trwa ładowanie...
d3unxfk
d3unxfk

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3, ale widzi ryzyko zmiany

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - W ramach kwartalnych rewizji ocen ryzyka krajów Coface podtrzymał ocenę Polski na poziomie A3, podała instytucja. Może ona jednak ulec zmianie w trakcie roku, jeśli nasilą się czynniki zagrażające rozwojowi przedsiębiorstw, poinformował ISBnews główny ekonomista w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz.
Share
d3unxfk

"Solidny wzrost gospodarczy, jaki obecnie notuje Polska wspiera naszą ocenę. W tym roku zakładamy, że dynamika wzrostu PKB wyniesie 3,5% wobec 3,6% zanotowanych w ubiegłym roku" - powiedział Sielewicz w rozmowie z ISBnews.

Jego zdaniem, agencja ratingowa Moody's może dokonać redukcji ratingu Polski (decyzja agencji w kwestii ratingu planowana jest na 13 maja), co spowodowałoby krótkoterminowe wahania złotego na rynku.

"Ta decyzja jest od dłuższego czasu dyskontowana przez inwestorów. Jednak w dniu jej opublikowania można oczekiwać sporej zmienności. W dłuższym terminie taka decyzja może negatywnie wpłynąć poprzez podniesienie kosztów pozyskiwania kapitału przez firmy np. poprzez emisję obligacji" - wskazał główny ekonomista.

d3unxfk

Podkreślił, że w chwili znacznego pogorszenia sytuacji na rynkach zewnętrznych, w tym i w Polsce, Coface może zdecydować się na redukcję oceny, nie czekając na kolejną rewizję kwartalną.

"Konsumpcja prywatna w Polsce pozostanie główną siłą napędową wzrostu gospodarczego, dzięki m.in. poprawie na rynku pracy oraz dalszemu zwiększenie wydatków konsumentów poprzez wdrożenia np. Program 500+" - powiedział Sielewicz.

Według niego, pomimo różnych opinii dotyczących Programu 500+, warto podkreślić, że rodziny otrzymają do dyspozycji gotówkę. "Oprócz możliwości bezpośredniego zakupu wielu produktów czy usług, rodzinom tym zwiększy się zdolność kredytowa. Według naszych, analiz program ten może także wpłynąć na inflację powiększając ją o 0,2 pkt proc. Od III kwartału powinna również dynamicznie rosnąć sprzedaż detaliczna " - oczekuje ekonomista.

Sielewicz dodał, że polskie firmy nie koncentrują się wyłącznie na rynku krajowym i pozostają także aktywne w działalności eksportowej.

d3unxfk

"Zauważamy pewną ostrożność ze strony firm, jeżeli chodzi o inwestycje. Ale z drugiej strony, będzie rósł popyt. Również pozytywnie w tym względzie będzie oddziaływać powolne, ale jednak ożywienie w strefie euro, czyli głównym odbiorcą polskiego eksportu" - dodał.

Do zagrożeń dla dynamicznego rozwoju gospodarki w Polsce Sielewicz zaliczył m.in. ewentualne nowe regulacje, w tym kolejne podatki sektorowe, które znacznie ograniczałyby działalność biznesową polskich firm.

"Analizując nasze dane, możemy powiedzieć, że notujemy poprawę, jeżeli chodzi o liczbę upadłości w Polsce, ale nie we wszystkich branżach. Na przykład w sektorze budowlanym pomimo pozytywnych trendów nadal sytuacja jest trudna" - dodał ekonomista.

Według niego, sytuacja m.in. w branży budowlanej może się poprawić wraz z uruchomieniem większych projektów infrastrukturalnych w ramach nowej perspektywy unijnej.

d3unxfk

Coface opracowuje oceny ryzyka dla 160 krajów na świecie, które dotyczą ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w poszczególnych gospodarkach. Analizowane są wskaźniki gospodarcze, polityczne i finansowe krajów, jak również doświadczenia płatnicze Coface na wybranych rynkach oraz klimat biznesowy, w którym działają przedsiębiorstwa. Oceny przyznawane są w skali od A1 (najniższe ryzyko) do D (najwyższe ryzyko), a ocena kraju może być objęta pozytywną lub negatywną listą obserwacyjną. Oceny Coface nie dotyczą długu publicznego. Obecna ocena ryzyka Polski została opublikowana podczas XI edycji Coface Country Risk Conference w Warszawie.

Marek Knitter

(ISBnews)

d3unxfk

Podziel się opinią

Share
d3unxfk
d3unxfk