Trwa ładowanie...
d2mshsu

COLIAN HOLDING SA - Korekta raportu rocznego (3/2015)

COLIAN HOLDING SA - Korekta raportu rocznego (3/2015)

Share
d2mshsu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Korekta raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. korygując skonsolidowany raport roczny informuje, iż w wyniku błędu technicznego oraz problemów z przesłaniem danych za pośrednictwem sieci, w załączniku raportu pt.: ?List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy? doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Omyłka ma charakter oczywisty, niemniej Zarząd Spółki postanowił skorygować raport i opublikować go ponownie we właściwej wersji.
Załączniki
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy
Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian Holding za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Colian Holding S.A. za 2014 rok
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Colian Holding S.A. za 2014 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe GK Colian Holding S.A. za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Colian Holding S.A. za 2014 rok
Opinia i raport audytora sprawozdanie jednostkowe Colian Holding.pdf Opinia i raport audytora - jednostkowe sprawozdanie Colian Holding S.A. za 2014 rok
Opinia i raport audytora skonsolidowane sprawozdanie za 2014.pdf Opinia i raport audytora - skonsolidowane sprawozdanie GK Colian Holding S.A. za 2014 rok

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mshsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDINGS Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDINGS SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | dzial.prawny@colian.pl | | jutrzenka.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mshsu

Podziel się opinią

Share
d2mshsu
d2mshsu