Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

COLIAN HOLDINGS SA - Zmiana nazwy firmy emitenta i podmiotu zależnego (15/2014)

COLIAN HOLDINGS SA - Zmiana nazwy firmy emitenta i podmiotu zależnego (15/2014)
Share
d464b0l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLIAN HOLDINGS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana nazwy firmy emitenta i podmiotu zależnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian Holding S.A.(dalej Spółka), informuje, że z dniem 21 maja 2014 r. zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda (IX Wydział Gospodarczy KRS) następujące zmiany: a)zmiana firmy podmiotu zależnego Jutrzenka Colian sp. z o.o. na Colian sp. z o.o. przy czym pozostałe dane rejestrowe nie ulegają zmianie: Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (62-860) przy ulicy Zdrojowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269526, NIP 618-204-52-00, REGON 300446241, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 805.706.000 PLN, b)zmiana firmy Spółki na COLIAN HOLDING S.A. przy czym pozostałe dane rejestrowe nie ulegają zmianie: COLIAN HOLDING S.A. z siedzibą w Opatówku (62-860) przy ulicy Zdrojowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009994, NIP 554-030-91-46, REGON 090205344, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 21.503.919 PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLIAN HOLDINGS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
COLIAN HOLDINGS SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
062 50485 39 062 504 85 10
(telefon) (fax)
dzial.prawny@jutrzenka.com.pl jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l