Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

COLIAN SA - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (158/2011)

COLIAN SA - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (158/2011)

Share
dpodo2z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 158 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009994, zwana dalej Spółka Przejmująca, albo Colian po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Ziołopex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wykrotach (adres: Wykroty, ul. Wyzwolenia 38, 59-730 Nowogrodziec), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126439, zwana dalej Spółka Przejmowana lub Ziołopex na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 196/2011, poz. 12879, z 10 października 2011 roku, tj. w szczególności poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od 15 października 2011 roku do 14 listopada 2011 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Opatówku, ulica Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1)Planem połączenia Spółek; 2)Sprawozdaniami finansowymi 3)Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Colian S.A; 4)Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Ziołopex sp. z o.o. 5)Ustaleniem wartości majątku Ziołopex sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku; 6)Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Colian S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku 7)Oświadczeniem
zawierającym informację o stanie księgowym Ziołopex sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku Pierwsze zawiadomienie o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostało opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 157/2011 oraz na stronie internetowej Spółki (www.colian.pl), zgodnie z trybem określonym w art. 504 § 1 w związku z 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu spółek, zostało zwołane na dzień 15 listopada 2011 r. poprzez publikację raportu bieżącego nr 157/2011 i umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 5903314 | | 062 5903329 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | jutrzenka.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z