Trwa ładowanie...
d3on0nc

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych (186/2011)

Share
d3on0nc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 186 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 roku otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 19 grudnia 2011 roku Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 22 listopada 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 12.900 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 roku oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 2,16 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 12.900 głosów, co stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 19 grudnia 2011 roku będzie
właścicielem 3.449.545 akcji, co stanowi 2,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 3.449.545 głosów, co stanowi 2,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| 34 | / | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | COLIAN Spółka Akcyjna | Data sporządzenia: | | 2012-07-10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| COLIAN SA | | | Spożywczy (spo) | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (skrócona nazwa emitenta) | | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | | | 62-860 | | | | Opatówek | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Podstawa prawna | | Zdrojowa | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (ulica) | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | (numer) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Treść raportu: | | | | 62 5903314 | | | | null | 62 5903329 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 27 czerwca 2012 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejną (VIII) kadencję. | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Załączniki | | | | dzialprawny@colian.pl | | | | www.colian.pl | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (e-mail) | | | Plik | | Opis | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infczlzarz.pdf | | 554-030-91-46 | Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. na kolejną kadencję | | | | | | | | | |
| 090205344 | | | | | | | | | | | | | | |
| MB_CV.pdf | | | Information on Members of the Management Board appointed by the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for the next term - translation | (NIP) | | | | | | | | | | |
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc