Trwa ładowanie...
d4k4rig

COLIAN SA - Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji w ramach programu skupu a...

COLIAN SA - Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji w ramach programu skupu akcji własnych (166/2011)

Share
d4k4rig
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 166 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN SA
Temat
Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian SA z siedzibą Opatówku działając zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy L 336 , 23/12/2003 P. 0033 ? 0038), oraz upoważnieniem Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zbywania akcji własnych, informuje, że od dnia 25 listopada 2011 r., w ramach Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego uchwałą Zarządu Spółki nr 6/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. (ogłoszoną raportem bieżącym nr 165/2011) i zgodnie z zasadami tego Programu, z uwagi na wyjątkowo niską płynność na rynku, Spółka może przy nabywaniu akcji własnych przekroczyć granicę 25% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w danym dniu na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup, przy czym nie więcej niż 50% średniego dziennego wolumenu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 5903314 | | 62 5903329 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | www.colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

Podziel się opinią

Share
d4k4rig
d4k4rig