Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udzi ...

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów. (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Columbus Capital S.A. informuje, iż w dniu 04.05.2015 r. otrzymał od akcjonariusza informację o zmniejszeniu przez tego akcjonariusza Doroty Denis Brewczyńskiej udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, że po rozwiązaniu umów Lock Up ze Spółką po uzyskaniu zgody WZ Spółki w wyniku sprzedaży akcji w dniu 08.04.2015 r. nastąpiło zmniejszenie jej udziału z ponad 5% w ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia udziału mniej, niż 5% ogólnej liczby głosów. Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przez akcjonariusza przed zmianą udziału wynosiła 2.180.714.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Columbus Capital S.A., jak i w ogólnej liczbie głosów wynosił 13,06 %. Liczba posiadanych w dniu 29 kwietnia 2015 roku akcji i głosów z akcji przez akcjonariusza wynosi 819.713. W związku z tym procentowy udział w kapitale zakładowym Columbus Capital S.A., jak i w ogólnej liczbie głosów wynosi obecnie 4,91%. Akcjonariusz poinformował, iż podmioty zależne od akcjonariusza nie posiadają akcji Emitenta, a także że brak jest osób, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. Zważywszy na zawarte pomiędzy akcjonariuszowi Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku porozumienie, Akcjonariusz w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza ponownego zwiększenia zaangażowania w akcjonariacie Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 7
(ulica) (numer)
+48 32 203 31 30
(telefon) (fax)
biuro@columbuscapital.pl www.columbuscapital.pl
(e-mail) (www)
9492163154 241811803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Tomasz Wykurz p.o. Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi