Trwa ładowanie...
d14iz5o
d14iz5o
espi

Columbus Capital - Podpisanie dziewiętnastu umów przez spółkę zależną. (164/2014) - EBI

Columbus Capital - Podpisanie dziewiętnastu umów przez spółkę zależną. (164/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14iz5o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 164 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie dziewiętnastu umów przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniach od 8 do 12 grudnia 2014 roku spółka zależna Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, podpisała dziewiętnaście umów sprzedażowych na instalacje fotowoltaiczne oraz Raporty Efektywności Energetycznej na łączną kwotę 728 tys. zł brutto. Spółka podpisuje kontrakty sprzedażowe w głównej mierze w oparciu o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu energooszczędności w budownictwie. Spółka dynamicznie rozwija sieć sprzedaży pozyskując tym samym nowych klientów. Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta między innymi dzięki zdobytym referencjom będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14iz5o

Podziel się opinią

Share
d14iz5o
d14iz5o