Trwa ładowanie...
d4hr7r4

COMECO - Zawarcie umowy pożyczki (4/2015) - EBI

COMECO - Zawarcie umowy pożyczki (4/2015)

Share
d4hr7r4
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 r. Emitent zawarł umowę pożyczki, na mocy której pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Termin spłaty zobowiązania wynosi 2 lata od dnia zawarcia umowy. Warunki umowy, w tym oprocentowanie, nie odbiegają od warunków rynkowych. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju COMECO S.A. opisaną w Dokumencie Informacyjnym ? pozyskanie źródeł finansowania w celu zwiększenia środków obrotowych Spółki i umocnienia pozycji rynkowej Emitenta wobec dostawców. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) pkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
ANETA KARPIŃSKA-LEJZA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hr7r4

Podziel się opinią

Share
d4hr7r4
d4hr7r4