Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

COMP - Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki (2/2013)

COMP - Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki (2/2013)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od AVIVA Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści: "Działając na podstawie art 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), Aviva Investors Poland SA, działając: 1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej, Fundusze") niniejszym informuje, ze w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), dokonanej w dniu 14 stycznia
br. (rozliczanej w dniu 17 stycznia br), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki W konsekwencji ww. zdarzenia: 1. Fundusze posiadają łącznie 251 999 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 251 999 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4.26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przed ww. zmianą: 1. Fundusze posiadały łącznie 301 999 sztuk akcji Spółki stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 301 999 głosów, co
stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a 2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA. jako zarządzający, może w ćmieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 301 999 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5.10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 301 999 głosów, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b