Trwa ładowanie...
d3ybeg8

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. (9/2014)

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. (9/2014)

Share
d3ybeg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2014 r. otrzymał od Talnet Holding Limited zawiadomienie następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam: W dniu 27 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału akcyjnego spółki Comperia.pl S.A. o 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem stan posiadania Talnet Holding Limited przedstawiał się następująco: a) posiadana liczba akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosiła 345.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów) oraz 7.239 akcji zwykłych na okaziciela; b) posiadany procentowy udział akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosił 22,32%; c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki
Comperia.pl S.A. wynosiła 697.239 głosów; d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comperia.pl S.A. wynosił 30,80%. W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosi 345.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów) oraz 7.239 akcji zwykłych na okaziciela; b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosi 16,36%; c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comperia.pl S.A. wynosi 697.239 głosów; d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comperia.pl S.A. wynosi 24,56%. Jednocześnie informuje, że nie istnieją podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki oraz że Talnet Holding Limited
nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2014-03-04 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8