Trwa ładowanie...
d3jfaju
espi

COMPLEX S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (34/2012)

COMPLEX S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (34/2012)
Share
d3jfaju

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 roku powołała Zarząd Spółki COMPLEX S.A. na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie: Michał Nowacki ? Prezes Zarządu Doświadczenie zawodowe: Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, inżynier. W roku 2006 ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2006 roku związany z COMPLEX S.A. jako założyciel, główny Akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki. W latach 1994 - 2006 prowadził działalność gospodarczą jako właściciel firmy Agencja Obrotu Normaliami COMPLEX, która w 2006 roku została przekształcona w COMPLEX S.A. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. m.in.: Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o., Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. Pan Michał Nowacki posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, która zgodnie z klasyfikacją PKD zajmuje się doradztwem
biznesowym, jednakże firma ta nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Poza ww wymienioną firmą Pan Michał Nowacki nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Nowacki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Radosław Łodziato ? Wiceprezes Zarządu Doświadczenie zawodowe: Absolwent Wydziału Ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii. Od maja 2006 roku Wiceprezes Zarządu COMPLEX S.A. W latach 2004 - 2006 dyrektor finansowy w Agencji Obrotu Normaliami COMPLEX. W latach 1997 - 2004 związany z BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Łodzi, gdzie zajmował kolejno stanowiska: inspektora kredytowego, naczelnika wydziału kredytów oraz doradcy ds.
ryzyka kredytowego. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. m.in.: Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o., Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. Pan Radosław Łodziato nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Radosław Łodziato nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Edwarda Śmigłego Rydza 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfaju

Podziel się opinią

Share
d3jfaju
d3jfaju