Trwa ładowanie...
d4fji33

COMPLEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi....

COMPLEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (60/2011)

Share
d4fji33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd COMPLEX informuje o otrzymaniu w dniu 12 grudnia 2011 roku zawiadomienia od Pana Michała Nowackiego, Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 17 maja 2011 roku do 8 grudnia 2011 roku łącznie 21.749 akcji COMPLEX S.A. tj.: 17.05.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 2,31 zł 01.06.2011 nabył 531 sztuk akcji po średniej cenie 2,30 zł 03.06.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 2,24 zł 06.06.2011 nabył 285 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł 07.06.2011 nabył 730 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł 08.06.2011 nabył 675 sztuk akcji po średniej cenie 2,28 zł 29.06.2011 nabył 100 sztuk akcji po średniej cenie 2,07 zł 07.07.2011 nabył 200 sztuk akcji po średniej cenie 2,13 zł 07.09.2011 nabył 500 sztuk akcji po średniej cenie 1,68 zł 09.09.2011 nabył 2.739 sztuk akcji po średniej cenie 1,62 zł 13.09.2011 nabył 250 sztuk akcji po średniej cenie 1,61 zł 04.10.2001 nabył 600 sztuk akcji po
średniej cenie 1,56 zł 10.10.2011 nabył 1.134 sztuk akcji po średniej cenie 1,52 zł 24.10.2011 nabył 1.000 sztuk akcji po średniej cenie 1,45 zł 07.12.2011 nabył 10.350 sztuk akcji po średniej cenie 1,49 zł 08.12.2011 nabył 1.655 sztuk akcji po średniej cenie 1,47zł Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPLEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 92-332 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Edwarda Śmigłego Rydza | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6777777 | | 042 6777841 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.complexmetal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33