Trwa ładowanie...
ddxhpzm
ddxhpzm
espi

COMPRESS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA (18/2012)

COMPRESS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA (18/2012)
Share
ddxhpzm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
COMPRESS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ComPress SA informuje, iż 08.08.2012 roku otrzymał zawiadomienie, iż ALKOR TRADE Sp. z o.o. wraz z porozumieniem w wyniku zawartych transakcji w dniach 30.07.2012 r. ? 03.08.2012 roku nabył 94.526 akcji Emitenta, przez co zwiększył stan posiadania z 505.807 akcji ComPress SA, co stanowiło 10,12 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA do 600.333 akcji, co stanowi 12,01 proc. udział w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie ogólnej liczbie głosów na WZA. Transakcje były zawierane w alternatywnym systemie obrotu New Connect na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Powodem nabycia akcji jest pozytywna ocena zdarzeń zachodzących w spółce. W związku z tym, poziom dalszego zaangażowania w akcje ComPress w okresie najbliższych 12 miesięcy będzie uzależnione od dalszych działań operacyjnych Emitenta. ALKOR TRADE Sp. z o.o. wraz z porozumieniem nie wyklucza dalszego zwiększania liczby posiadanych akcji ComPress SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Bogdan Biniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddxhpzm

Podziel się opinią

Share
ddxhpzm
ddxhpzm