Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Raport roczny skonsolidowany za rok 2013 (15/2014) /EBI

CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Raport roczny skonsolidowany Grupy kapitałowej za rok 2013 (15/2014) /EBI
Share
d3dhgv5
NEW CONNECT
Raport EBI nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny skonsolidowany Grupy kapitałowej za rok 2013
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej \"Liberty Group\" - \"Emitent\", \"Spółka\") przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2013, zgodnie z harmonogramem. Załącznik: raport skonsolidowany 2013 Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis
SKONSOLIDOWANYRAPORTROCZNY_2013-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Plewiński Prezes Zarządu
Łukasz Skalski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5