Trwa ładowanie...
d98xwgk

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy pow. 5% głosów na ZWZ 26.05.2014 (27/2014) /EBI

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki pod firmą Copernicus Securitiies S.A. w dniu 26 maja 2014 r. (27/2014) /EBI

Share
d98xwgk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki pod firmą Copernicus Securitiies S.A. w dniu 26 maja 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku: 1) Marek Witkowski - posiadający 271.892 akcji Spółki, co stanowiło 35,96 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 23,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 2) Marcin Billewicz - posiadający 190.051 akcji Spółki, co stanowiło 25,13 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 3) Certus Development Sp. z o.o. SKA - posiadający 115.505 akcji Spółki, co stanowiło 15,28 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 4) Małgorzata Billewicz - posiadająca 100.000 akcji Spółki, co stanowiło 13,22 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,65 %
udziału w ogólnej liczbie głosów. 5) Monika Witkowska - posiadająca 70.000 akcji Spółki, co stanowiło 9,26 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 maja 2014 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 756.167 akcji Spółki, stanowiących 65,47 % ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.155.056 głosów. Podstawa prawna: §3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d98xwgk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Witkowski Prezes Zarządu
Monika Trzeciak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d98xwgk

Podziel się opinią

Share
d98xwgk
d98xwgk