Trwa ładowanie...
d1wykee
d1wykee
espi

CORELENS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami ... - EBI

CORELENS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1wykee
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Corelens S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 10:30 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Koszykowej 59, lokal 4. W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.corelens.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Zalaczniknr1ogloszenieozwolaniuwzacorelens_2015-0.pdf
Zalaczniknr2formularzpelnomocnictwawzakartydo_glosowania-1.pdf
Zalaczniknr3wzaprojektyuchwal-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Witczak Wiceprezes Zarządu
Rafał Rak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wykee

Podziel się opinią

Share

d1wykee

d1wykee