Trwa ładowanie...
d3m48of
espi

CP ENERGIA S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii K (67/2011)

CP ENERGIA S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii K (67/2011)

Share
d3m48of
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-13
Skrócona nazwa emitenta
CP ENERGIA S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CP Energia S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. otrzymał uchwałę nr 1499/11 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 roku, zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił: 1) Wprowadzić z dniem 15 grudnia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 32 455 057 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki CP Energia S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCPENR00118" 2) Notować prawa do akcji spółki CP Energia S.A., o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CPENERGIA-PDA" i oznaczeniem "CPEA".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m48of

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2011-12-13 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m48of

Podziel się opinią

Share
d3m48of
d3m48of