Trwa ładowanie...
d1gyy61

CPI powróci do celu NBP w II kw. 2013; stopy proc. bez zmian do końca 2012 - Invest Bank (opinia)

10.04. Warszawa (PAP) - Inflacja w grudniu tego roku spadnie do 3,4 proc. rdr, a do celu NBP powróci w II kw. 2013 roku - uważają ekonomiści z Invest Banku. Jednocześnie...
Share
d1gyy61

10.04. Warszawa (PAP) - Inflacja w grudniu tego roku spadnie do 3,4 proc. rdr, a do celu NBP powróci w II kw. 2013 roku - uważają ekonomiści z Invest Banku. Jednocześnie podtrzymali oni prognozę utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca tego roku.

"Według naszych szacunków, w marcu br. ceny dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 3,8 proc. r/r wobec 4,3 proc. r/r w lutym. Uważamy, że znaczące obniżenie rocznej inflacji CPI w marcu br. wynikało z efektu wysokiej bazy z marca ub. r., kiedy to ceny konsumentów wzrosły o 0,9 proc. m/m, a w efekcie inflacja roczna przyspieszyła z 3,6 proc. w lutym do 4,3 proc. r/r w marcu 2011 r." - napisali w raporcie ekonomiści z Invest-Banku.

"Przed rokiem głównym czynnikiem, który wpłynął na przyspieszenie inflacji były rosnące ceny żywności, które w marcu 2011 r. zwiększyły się o 2,2 proc. m/m. Wtedy symbolem rosnącej inflacji był cukier, którego ceny w skali miesiąca zwiększyły się o blisko 40 proc. Dodatkowo, z powodu wysokich cen zbóż odnotowano wówczas wysoką dynamikę cen pieczywa i produktów zbożowych (o 2,0 proc. m/m w marcu wobec 1,2 proc. m/m w lutym ub.r.) oraz drobiu (wzrost o 9,9 proc. m/m w marcu wobec 0,8 proc. m/m w lutym ub.r.), którego ceny są silnie uzależnione od cen pasz (m.in. pszenicy). Efekt +wysokiej bazy+ będzie widoczny także w danych o inflacji CPI w kwietniu i maju br. - w analogicznych miesiącach 2011 r. roczna inflacja wzrosła odpowiednio do 4,5 i 5,0 proc." - dodali.

d1gyy61

Ekonomiści z Invest-Banku zaznaczają, że pomimo tego nie oczekują szybkiego spadku inflacji, gdyż w tym roku będzie można równolegle obserwować proinflacyjny wpływ czynników, takich jak wzrost cen gazu, wzrost cen paliw oraz oczekiwany wzrost cen żywności. Dodają, że w kolejnych miesiącach, w kierunku obniżania inflacji będzie jednak oddziaływać spowolnienie gospodarcze względem 2011 roku.

"Uważamy, że niższy wzrost skoncentruje się w II połowie br., kiedy roczna dynamika PKB spowolni do ok. 2,5 proc. względem ok. 3,5 proc. w I poł. br. Jej odzwierciedleniem jest słabnący popyt na pracę (widoczny np. w danych o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw) oraz oczekiwana przez nas relatywnie niska dynamika płac w gospodarce (nominalnie ok. 5 proc. r/r w 2012 r.). Oprócz czynników wymienionych powyżej, spodziewamy się istotnego wpływu efektów bazy z 2011 r. na kształtowanie się inflacji do końca br." - napisali.

"W okresie czerwiec - wrzesień 2012 r. oczekujemy rocznej inflacji CPI na poziomie ok. 4,0 proc., co będzie wynikało właśnie m.in. z tego, że w analogicznych miesiącach 2011 r. inflacja zaczęła spadać z 5,0 proc. w maju do 3,9 proc. we wrześniu. Z kolei od października br. spodziewamy się obniżenia rocznej inflacji, tym razem głównie z powodu gwałtownego osłabienia złotego pod koniec 2011 r." - dodali.

"Według naszego szacunku, inflacja w grudniu br. spadnie do 3,4 proc., a zatem symbolicznie wejdzie w dopuszczalny przedział maksymalnych odchyleń od celu NBP (2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.). Uważamy, że w świetle obecnie dostępnych danych inflacja CPI powróci do celu NBP w II kw. 2013 r., ale bez ryzyka trwałego zejścia poniżej poziomu 2,5 proc. r/r pod koniec 2013 r., na co wskazywała np. marcowa projekcja inflacji NBP. Naszym zdaniem, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r. będzie wyższe (2,8 proc. r/r) niż prognozowane przez NBP (2,3 proc.), co zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego powrotu inflacji do celu w 2013 r." - oceniają ekonomiści z Invest-Banku.

d1gyy61

STOPY PROC. BEZ ZMIAN DO KOŃCA 2012

Ekonomiści z Invest-Banku podtrzymują prognozę utrzymania stóp procentowych na poziomie 4,5 proc. do końca 2012 roku.

"Informacje jakie otrzymaliśmy po ostatnim posiedzeniu RPP znacząco zwiększają prawdopodobieństwo podwyżek stóp w II kw. br. Jednak zacieśnienie polityki pieniężnej nastąpi jedynie w sytuacji utrzymywania się relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz poprawiających się perspektyw koniunktury, co naszym zdaniem jest mało prawdopodobne" - napisali.

"W naszej opinii, istotne dla oceny perspektyw aktywności gospodarczej, inflacji CPI i stóp procentowych NBP w najbliższym miesiącach będą dane makroekonomiczne za marzec br. Szczególną uwagę przywiązujemy do danych o produkcji przemysłowej, która - w naszej opinii - wyhamowała w lutym br. głównie z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Na odbicie w górę dynamiki produkcji w marcu wskazują m.in. ostatnie dane o bilansie handlowym Niemiec. W marcu br. import Niemiec wzrósł o 3,9 proc. m/m wobec oczekiwań na poziomie 1,3 proc. m/m i wzrostu o 2,4 proc. m/m w lutym" - dodali.

"W dalszym ciągu podtrzymujemy naszą prognozę utrzymania stóp procentowych na poziomie 4,5 proc. do końca 2012 r." - napisali.(PAP)

jba/ asa/

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61