Trwa ładowanie...
dvpxcfs

CTE przydzielił obligacje serii B o wartości nominalnej 1,5 mln zł

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Cenospheres Trade & Engineering (CTE) dokonał przydziału 2-5-letnich obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł, poinformowała spółka.

Share
dvpxcfs

"Obligacje zostały przydzielone dwudziestu sześciu osobom fizycznym oraz jednej spółce prawa handlowego. Jednocześnie spółka informuje, że w ofercie prywatnej zostały opłacone i objęte wszystkie oferowane obligacje serii B" - czytamy w komunikacie.

Spółka informowała wcześniej, że celem tej emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności emitenta i jego rozwoju. W szczególności spółka zamierza przeznaczyć środki pochodzące z emisji na obsługę zawartych kontraktów oraz na wyposażenie i unowocześnienie linii produkcyjnej oraz parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym.

Jak zapowiadano, obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej 9%. Okres odsetkowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Emisja miała dojść do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 1000 sztuk. Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka na nieruchomości należącej do osoby trzeciej wartości wynoszącej 140% całkowitej wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczęła działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych.

(ISBnews)

dvpxcfs

Podziel się opinią

Share
dvpxcfs
dvpxcfs