Trwa ładowanie...
d3120q4
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu akcji (29/2012)

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu akcji (29/2012)

Share
d3120q4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
ZZarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 76.506 (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji Spółki. Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych: - w dniu 26 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 21.506 akcji Spółki po średniej cenie 15,71 zł za akcję; - w dniu 27 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 55.000 akcji Spółki po średniej cenie 15,70 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on sale of shares The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on November 30, 2012 the Company received from the person performing the function of the Member of the Management Board of the Company, the information provided under Article 160 Section 1 item 1 of the Act of July 29, 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated text: Dz. U. of 2010 No. 211, item 1384, as amended) regarding the sale of 76,506 (seventy six thousand five hundred six) shares of the Company. The transactions were executed on the regulated market, in a form of ordinary transactions: - on November 26, 2012: sale transaction of 21,506 shares at the average price of PLN 15.71 per share; - on November 27, 2012: sale transaction of 55,000 shares at the average price of PLN 15.70 per share.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

Podziel się opinią

Share
d3120q4
d3120q4