Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Przedterminowa spłata części kredytu terminowego (22/2012)

CYFROWY POLSAT S.A. - Przedterminowa spłata części kredytu terminowego (22/2012)
Share
dsoken6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Przedterminowa spłata części kredytu terminowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 r. dokonał przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 200 mln zł (dwieście milionów złotych). Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1,400 mln zł przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym RB 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuacje finansową Spółki w przyszłości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Pre-payment of the Term Facility Loan The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. ("the Company") hereby informs that on August 29, 2012 the Company partly pre-paid the Term Facility Loan in the amount of PLN 200 million. The Term Facility Loan was granted to the Company on March 31, 2011 by the syndicate of Polish and international banks, which was disclosed by the Company in the current report No. 11/2011 of March 31, 2011, and it totaled to PLN 1.400 million. The above-mentioned pre-payment does not affect any provisions of the term loan agreement. The final facility repayment date is December 31, 2015. The Management Board considers this information significant as the repayment will have a positive impact on our future results through proportional decrease in further principal payments and accrued interest.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 66 00 +48 (22) 356 60 03
(telefon) (fax)
ir@cyfrowypolsat.pl www.cyfrowypolsat.pl
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6