Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B, C, i D oraz praw do a...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B, C, i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (2/2012)

Share
d4jnmnb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowe dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B, C, i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1340/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym: 1) następujące akcje spółki "Czerwona Torebka" S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 2) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto
trzydzieści pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki "Czerwona Torebka" S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. W treści § 1 ust. 2 powołanej wyżej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazano, że dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Czerwona Torebka" S.A. w wyniku emisji akcji serii D. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Ireneusz Kazimierczyk Prezes Zarządu
2012-12-27 Maciej Nowak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb