Trwa ładowanie...
d2rrli6

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki "Czerwona Torebka" S.A. (20/2013)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki "Czerwona Torebka" S.A. (20/2013)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki "Czerwona Torebka" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o następujących zmianach w składzie Radzie Nadzorczej Spółki: I. W dniu 28 lutego 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Mariusza Świtalskiego ? akcjonariusza Spółki ("Akcjonariusz"), pisemne oświadczenie złożone na podstawie § 55 ust. 3 lit. a) statutu Spółki, o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego jako czwartego Członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie przysługującego Akcjonariuszowi uprawnienia osobistego. Pan Mateusz Świtalski jest najstarszym synem Pana Mariusza Świtalskiego - akcjonariusza Spółki posiadającego bezpośrednio i pośrednio 70,273 % akcji Spółki. Pan Mateusz Świtalski jest jedynym akcjonariuszem spółki "Małpka" S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełni w tej spółce również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spółka wskazana w zdaniu poprzedzającym prowadzi sieć sklepów spożywczo ? monopolowych. W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Mateusza Świtalskiego w ramach spółki "Małpka" S.A. nie jest
działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Mateusz Świtalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. II. W dniu 28 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało nowych Członków Rady Nadzorczej: 1. Na podstawie uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2013 r. Pan Wiesław Michalski z dniem 28 lutego 2013 roku został wybrany na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Wiesław Michalski posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. W 1971 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1971 ? 1973 odbył aplikację prokuratorską przy Prokuraturze
Wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 1973 ? 1976 odbył aplikację adwokacką. Od 1976 r. prowadzi kancelarię adwokacką. W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Wiesława Michalskiego w ramach prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Wiesław Michalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Ponadto, na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2013 r. Pan Przemysław Schmidt z dniem 28 lutego 2013 roku został wybrany na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Przemysła Schmidt ? w latach 1997-2000 Senior Vice President (Business Development), General
Counsel and Secretary spółki @Entertainment, Inc. największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej, oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, firmy z grupy ABN AMRO zajmującej się bankowością inwestycyjną. Rozpoczął karierę jako st. asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-92) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-95). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09) międzynarodowej organizacji. Przemysław Schmidt jest członkiem Young Presidents? Organization (YPO), gdzie
piastował stanowiska Chapter Chair of Poland i Chairman of the European Board. W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Przemysława Schmidta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Przemysław Schmidt nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Ireneusz Kazimierczyk Prezes Zarządu
2013-02-28 Maciej Nowak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6