Trwa ładowanie...
Tax Care
poradnik
30-05-2011 10:00

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją są kosztem?

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i zmniejszają podstawę opodatkowania. Jednak czasami nie całość odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła koszt. Dzieje się tak między innymi, gdy środek trwały został sfinansowany w całości lub w części dotacją.

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją są kosztem?Źródło: Jupiterimages
d471hye
d471hye

Zgodnie z ustawą o PIT (art.22 ust.8)kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art.23.Tak więc przedsiębiorca, który nabył środek trwały będzie go amortyzował od wartości początkowej, a odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, chyba że art. 23 ustawy o PIT tego zabrania. Taka sytuacja wystąpi na przykład, gdy przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie na zakup środka trwałego. Wtedy wartość początkowa środka trwałego nie ulegnie zmianie, jednak tylko część odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Środki trwałe sfinansowane dotacją

W przepisach ustawy o PIT zawarta jest wyraźna regulacja dotycząca amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją. Zgodnie z art.23 ust.1 pkt. 45 ustawy o PIT nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów: odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a–22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.Przykładowo, gdy przedsiębiorca nabył nowy samochód ciężarowy za kwotę 200 tys. zł, a na jego zakup uzyskał dotację w wysokości 100 tys. zł, tylko połowa dokonywanych przez niego odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów. Gdyby uzyskał dotację na całość środka trwałego, odpisy amortyzacyjne nie stanowiłyby kosztu podatkowego.

Dotacja przyznana po zakupie środka trwałego

Bardzo często przyznanie dotacji na zakup środka trwałego następuje po jego zakupie i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych. Do momentu przyznania dotacji całość odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego będzie stanowiła koszt podatkowy. W miesiącu otrzymania dotacji, przedsiębiorca powinien zmniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów o kwotę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, która przypada na wartość początkową środka trwałego sfinansowanego dotacją. Stanowisko to jest potwierdzone w wyroku WSA w Bydgoszczy z 1 marca 2011 r.: Zdaniem Sadu w dacie otrzymania dotacji konieczna jest korekta o taką część dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jaka odpowiada udziałowi otrzymanej dotacji w wartości początkowej tego środka trwałego (sygn. akt I SA/Bd 968/10).

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

d471hye
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d471hye