Trwa ładowanie...
d3oa66k
sesja

Czy WIG-20 potwierdzi hossę?

Na wczorajszej sesji indeksy kontynuowały wzrost, a WIG, mWIG40 oraz sWIG80 wytyczył swoje nowe maksima, które potwierdzają trend wzrostowy. Najsilniej wzrósł jednak WIG-20, który mimo to nie zdołał do tej pory potwierdzić hossy.

Share
d3oa66k

Po wyższym otwarciu nastąpiła faza niezdecydowania, która w pewnym sensie wiązała się z realizacją zysków, w samej jednak końcówce zrodził się impuls wzrostowy, który zapewnił zamknięcie na dziennym maksimum. Nastąpiło ono centralnie na linii trendu spadkowego łączącego wcześniejsze maksima na 2186 i 2160 pkt. W przypadku pokonania tej bariery będę liczył na test poziomu 2160 pkt., który ma kluczowe znacznie, gdyż będzie otwierał drogę do ataku na strefę 2186-88 pkt. Mam wrażenie, iż ta strefa jest istotna, ale można odnieść wrażenie, iż presja popytowa narasta i WIG-20 będzie nijako "zmuszony" potwierdzić hossę na innych indeksach.

Na dziennym wykresie można doszukać się jeszcze możliwości ukształtowania trójkąta rozszerzającego w obrębie korekty spadku, co z kolei sugerowałoby nadbicie maksimum na 2160 po czym miałbym miejsce ruch poniżej ostatniego dna na 2019 pkt., ale w takim wypadku zwyżka musiałby zostać zatrzymana poniżej 2186-88 pkt. Ewentualne przełamanie tego oporu tą ewentualność unieważni, nie jestem też do takiego wariantu przekonany, jedynie dzielę się ze swoimi spostrzeżeniami, które w zasadzie opierają się na fakcie, iż kolejne minima na WIG-20 wytyczane są na coraz niższych poziomach, natomiast lokalne wierzchołki są coraz wyższe. Najbliższe wsparcie znajduje się na 2133 pkt., a w razie jego przełamania będę oczekiwał na korektę do 2101-03 lub też do 2089 pkt., gdzie znajduje się dolne ograniczenie wczorajszej luki hossy. Przełamanie tego wsparcia będzie zwiększało prawdopodobieństwo spadku i testu 2074 i 2058 pkt.

Dopiero ewentualne przełamanie tego ostatniego poziomu będzie potwierdzało słabość strony popytowej. Analiza WIG-20 nie dostarcza w ostatnim czasie trafnych podpowiedzi w kontekście kierunku kolejnych ruchów cen. W zasadzie najlepsze efekty by przyniosło inwestowanie na opak sygnałom technicznym, czyli kupuj nowe minima i sprzedawaj nowe szczyty. Z drugiej strony jak patrzę na wykres WIG to można doszukać się formacji trójkąta rozszerzającego się gdzie popyt pojawia się w rejonie 3450-34700 pkt., natomiast każdy kolejny wzrost wiedzie do nowego maksimum. Takie zachowanie faworyzuje wybicie w górę i test górnego ograniczenia kanału na 37105 lub też oporu na 37950 pkt. Na tych poziomach należałby się liczyć z możliwością wyczerpania potencjału wzrostowego.

Pełna wersja raportu dostępna w formacie

d3oa66k

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3oa66k

Podziel się opinią

Share
d3oa66k
d3oa66k