Trwa ładowanie...
d2221n0

Dalsze szybkie pogarszanie się nastrojów konsumenckich w styczniu - GUS

28.1.Warszawa (PAP) - W styczniu 2009 roku, tak jak i w IV kwartale 2008 roku, nastąpiło dalsze szybkie pogarszanie się nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa -...
Share
d2221n0

28.1.Warszawa (PAP) - W styczniu 2009 roku, tak jak i w IV kwartale 2008 roku, nastąpiło dalsze szybkie pogarszanie się nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa - poinformował GUS w środę w komunikacie.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w styczniu 2009 roku zmniejszył się do poziomu -18,9 i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 14,0 p.proc.

"Poziom wskaźników za styczeń 2009 r. i ostatni kwartał 2008 r. wskazują, że występuje obecnie i dalej będzie utrzymywać się znaczne spowolnienie dynamiki konsumpcji indywidualnej" - napisano w komunikacie.

d2221n0

GUS informuje że, obserwowane niekorzystne zmiany wskaźników ufności konsumenckiej wynikają z pogorszenia się podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się konsumpcji gospodarstw domowych, a więc ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (zarówno w ostatnich, jak i najbliższych 12 miesiącach), obecnego dokonywania ważnych zakupów i oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia (w najbliższych 12 miesiącach).

"Wyjątek stanowią tylko oceny dotyczące możliwości oszczędzania pieniędzy, które w III i IV kw. 2008 r. były lepsze niż rok wcześniej, ale i one w styczniu 2009 r. znacznie pogorszyły się" - napisano.

GUS zwraca szczególną uwagę na konsumenckie oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju i poziomu bezrobocia w kraju oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych. Z danych tych wynika, że społeczeństwo polskie coraz bardziej dostrzega występujące obecnie znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego i jest coraz bardziej przekonane, że spowolnienie to utrzyma się również w najbliższym okresie.

"Szczególny niepokój w społeczeństwie wywołują obawy związane z możliwością znacznego wzrostu poziomu bezrobocia w kraju w najbliższym okresie (na skutek powrotu tymczasowych emigrantów z krajów zachodnio-europejskich oraz zwolnień pracowników przez zakłady pracy w kraju)" - napisano w raporcie.

"Niekorzystne oceny rozwoju sytuacji gospodarczej kraju negatywnie wpływają i będą wpływać w najbliższy okresie na wydatki konsumpcyjne, w szczególności na wydatki dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Oznacza to także, że zmniejszy się popyt na import i produkcję dóbr konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych" - dodano. (PAP)

jba/ gor/

d2221n0

Podziel się opinią

Share
d2221n0
d2221n0