Trwa ładowanie...
d36bbx6

Dalszy spadek Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan

5.3.Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował wyraźny spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, z 45 do 42...
Share
d36bbx6

5.3.Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował wyraźny spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, z 45 do 42 punktów, jak i rocznym, z 45 do 40 punktów - podał PKPP Lewiatan opracowujący badania koniunktury.

"Są to najniższe notowania od sześciu lat, na poziomie pierwszej połowy 2003 r. Znamienne, że tym razem indeks roczny jest nawet niższy o dwa punkty od kwartalnego. Oznaczałoby to, że spadkowa tendencja utrzyma się dłużej niż tylko przez pierwszy kwartał, a odbicia od dna nie można się spodziewać wcześniej jak w drugiej połowie roku" - napisano w komunikacie.

"Kolejny, tym razem gwałtowny, spadek dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu oraz prawie stagnacja sprzedaży detalicznej sygnalizują poważne załamanie popytu" - napisano.

d36bbx6

Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan głównym winowajcą jest popyt zagraniczny, czyli eksport, oraz inwestycje krajowe.

"Trend do wygaszania inwestycji widoczny jest już od pół roku, a spadek przychodów z eksportu od początku ostatniego kwartału ub. roku. Jedynie konsumpcja utrzymała wysoką dynamikę w ostatnim kwartale ub. roku, jakby nie było żadnego spowolnienia, co w efekcie pozwoliło na uzyskanie w tych warunkach całkiem niezłego tempa wzrostu PKB" - uważa Stanisław Kubielas, ekspert opracowujący Indeks Biznesu PKPP Lewiatan.

"Jednak malejący fundusz płac i rosnące bezrobocie może w najbliższych kwartałach istotnie wpłynąć na ostudzenie apetytów konsumpcyjnych ludności, stąd dno spowolnienia chyba jeszcze ciągle przed nami" - uważa ekspert.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 proc. PKB rocznie. (PAP)

mak/ jtt/

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6