Trwa ładowanie...
d3qyk3m

DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (16/2014)

DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (16/2014)

Share
d3qyk3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DANKS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 14 marca 2014 roku zawiadomienia od spółki YT Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, YT Investments sp. z o.o. SKA poinformowało, że w dniu 11 marca 2014 roku dokonało zbycia, na podstawie umów cywilnoprawnych 400.000 (czterysta tysięcy) zdematerializowanych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 2.901.428 akcji Spółki, reprezentujących 34,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 2.501.428 akcji Spółki, reprezentujących 30,01 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

Podziel się opinią

Share
d3qyk3m
d3qyk3m