Trwa ładowanie...
d3fiipr

DAYLI POLSKA - Informacja o powołaniu nowego członka zarządu (9/2015) - EBI

DAYLI POLSKA - Informacja o powołaniu nowego członka zarządu (9/2015)

Share
d3fiipr
CATALYST
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o powołaniu nowego członka zarządu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o poszerzeniu dotychczasowego składu Zarządu poprzez powołanie Pani Jagny Staneckiej w skład Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 2 marca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". Osoby reprezentujące podmiot: ? Anna Wierzbicka - Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3fiipr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Wierzbicka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3fiipr

Podziel się opinią

Share
d3fiipr
d3fiipr