Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

DE MOLEN S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (1/2015)

DE MOLEN S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DE MOLEN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka De Molen S.A. z siedzibą w Wysogotowie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Skibę, na podstawie art. 70. pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 19 stycznia 2015 roku otrzymała zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Akcjonariusz?) o zawarciu w dniach 14-16 stycznia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji na rynku NewConnect w wyniku których nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki De Molen S.A. z siedzibą w Poznaniu (przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów). Przed dokonaniem wskazanych powyżej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 2.074.789 sztuk akcji na okaziciela spółki De Molen S.A., uprawniających do 44,14% w kapitale
zakładowym i jednocześnie uprawniających do wykonywania 44,14% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu w/w transakcji Akcjonariusz nie posiada obecnie żadnych akcji spółki De Molen S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DE MOLEN S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długa 5
(ulica) (numer)
+ (61) 62 59 000 + (61) 81 61 521
(telefon) (fax)
demolen@demolen.pl www.demolen.pl
(e-mail) (www)
783-00-07-360 631509778
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Wojciech Skiba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm