Trwa ładowanie...
d2aw0qw
d2aw0qw
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Debata o przyszłości Śląska - apel m.in. do biznesu, nauki i kultury

O współpracę i zainicjowanie projektów, które miałyby przyczynić się do rozwoju Śląska, zaapelowano w środę w Katowicach m.in. do przedstawicieli biznesu, kultury, nauki, samorządów, podczas debaty poświęconej inicjatywie strategicznej "Kierunek Śląskie 3.0".
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aw0qw

Kierunek Śląskie 3.0 zarząd województwa śląskiego ogłosił w grudniu 2015 r. Zorganizowana w środę debata dotyczyła kolejnych etapów zmierzających do wdrażania inicjatywy w życie.

Prof. Andrzej Klasik powiedział, że w kreowaniu przyszłości należy kierować się "interesem regionu jako całości" oraz że "jest to program według formuły: region dla regionu". "Ci, którzy wychodzą z tą inicjatywą strategiczną, oczekiwaliby zainteresowania interesariuszy sceny regionalnej (...), tych czterech środowisk, aby zechcieli podjąć własne inicjatywy projektowe" - powiedział prof. Klasik i dodał, by wykraczali "poza horyzont 2020".

"Zależy (nam) na tym, aby doszło do partnerstwa, do tworzenia konsorcjów, sieci współpracy, czyli takiego otwarcia wzajemnego i przeznaczania alokacji środków z różnych źródeł tylko na to, na co warto dać" - dodał prof. Klasik.

d2aw0qw

Odnosząc się do apelu członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak powiedział PAP, że "brakuje pomysłów (...), czegoś co może diametralnie wpłynąć na rozwój" regionu.

Karolczak mówił, żeby pomysły poddawać pod dyskusję publiczną oraz by starać się "uwspólniać głos w grupach interesariuszy". Jest to apel, jak zaznaczył, skierowany do głównej grupy interesariuszy, tj. biznesu, ludzi i instytucji kultury, otoczenia nauki oraz samorządu "jako podmiotu, który mógłby te prace programowe łączyć" i inspirować dyskusję.

Karolczak powiedział, że w 2015 r. "przetoczyła się dyskusja o +Programie dla Śląska+" poprzedniego rządu". "Te nasze aspiracje, oczekiwania, te nasze problemy w dużej mierze w tej dyskusji zostały pominięte. To też pewnie wynika z tego, że one z naszej strony nie są sprecyzowane i tych oczekiwań gdzieś wyraźnie nie widać. Dlatego ten dokument (inicjatywa strategiczna-PAP), dlatego potrzeba, prośba o taką dyskusję, o to, żeby zgłaszać te pomysły" - powiedział.

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony powiedział, że to spotkanie było otwarciem dyskusji, "jak ma wyglądać region". "Przez co, rozumiem, teraz tworzenie i dokooptowywanie do programu (Kierunek Śląskie 3.0) inicjatyw i projektów, które powinny tam się znaleźć. Im więcej, tym lepiej" - powiedział Zjawiony i dodał, że "trzeba połączyć wszelkie działania, które mają zbudować silny region".

d2aw0qw

RIG proponuje, jak poinformował Zjawiony, program skierowany do młodych przedsiębiorców, wspierający m.in. rozwiązania startupowe. Druga propozycja dotyczy stworzenia Centrum PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). "Chcemy stworzyć centrum, które będzie skupiało ekspertów nie tylko branżowych, ale i autorytety" - dodał.

Podczas debaty wielokrotnie wracano do kwestii powołania do życia zespołu, który miałby koordynować te działania. "W tym momencie tej roli koordynowania podjęliśmy się jako Urząd Marszałkowski. Mamy niezbędne do tego zasoby" - powiedział PAP Karolczak. "My nie będziemy udziałowcem prywatnych biznesów, ale możemy być podmiotem, który koordynuje prace związane ze wsparciem instytucjonalnym podmiotów, które mogłyby pomagać osobom, firmom, które mają pomysły, które szukają pieniędzy" - dodał.

Inicjatywa strategiczna mająca doprowadzić do powstania Programu Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 r. "Kierunek Śląskie 3.0" zawiera pięć kluczowych obszarów tematycznych: aktywność przedsiębiorczą i innowacje na rzecz nowej gospodarki, rewitalizację przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturę transportową, zieloną i nową energetykę, kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne, a także metropolizację aglomeracji górnośląskiej w powiązaniu z pozostałymi aglomeracjami woj. śląskiego.

Uzasadniając w grudniu inicjatywę, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa nawiązał do początku 2015 r., kiedy ministerialni urzędnicy w kontekście narastających problemów górnictwa zapowiedzieli zamknięcie kilku kopalń; a jednocześnie b. premier Ewa Kopacz zapowiedziała przygotowanie Programu dla Śląska mającego wspierać alternatywne dla tej branży możliwości rozwojowe regionu. Saługa podkreślił wówczas, że zapowiedź utworzenia takiego programu wywołała pozytywny odzew w wielu środowiskach regionu - chcących dołożyć do niego swój wkład.

d2aw0qw

Wobec ostatecznego kształtu rządowego programu "Śląsk 2.0" i niewystarczających jego wcześniejszych konsultacji zarząd woj. śląskiego uznał, że należy wykorzystać zebrane w tamtych pracach wnioski i pomysły. Wobec analizy wojewódzkich strategii - cząstkowych w swoim charakterze - członkowie zarządu doszli do wniosku, że potrzeba skompilowania ich w programie będącym punktem widzenia regionu.

Do skonstruowania inicjatywy strategicznej "Kierunek Śląskie 3.0" zaproszono wielu ekspertów. Zorganizowana w środę debata była jednym z etapów konsultacji, otwierających dyskusję nad ostatecznym kształtem programu, którego zręby opierają się na wskazanych w nim kierunkach i projektach.

d2aw0qw

Podziel się opinią

Share

d2aw0qw

d2aw0qw