Trwa ładowanie...
d2xu0k6

Debata PAP: kogeneracja może poprawić jakość powietrza w Polsce

Ocena stanu i możliwości rozwoju kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii w Polsce oraz jej wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w miastach - to główne tematy czwartkowej debaty w PAP.

Share
d2xu0k6

Podczas debaty pt. "Społeczny wymiar rozwoju kogeneracji w Polsce" jej uczestnicy omówią plany i możliwości inwestycyjne w tym podsektorze wytwarzania.

Źródła kogeneracyjne, czyli produkujące energię elektryczną i ciepło podczas jednego procesu technologicznego, ze względu na swą wysoką efektywność i niską emisję zanieczyszczeń - w ocenie przedstawicieli branży - pomogą Polsce w wypełnieniu celów polityki energetyczno-klimatycznej UE, w tym poprawę efektywności energetycznej.

Unijna Dyrektywa o efektywności energetycznej zobowiązuje kraje członkowskie do opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu - tzw. mapy ciepła; Ministerstwo Gospodarki kończy pracę nad tym dokumentem.

d2xu0k6

Uczestnicy debaty ocenią też, jak wysoki powinien być udział kogeneracji w miksie energetycznym w przygotowywanym strategicznym dokumencie "Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku".

Rozwój małych, lokalnych źródeł kogeneracyjnych może być jednym ze skuteczniejszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń w miastach. Jak wynika z opublikowanego w listopadzie ub.r. raportu Europejskiej Agencji Środowiska, Polska jest w gronie państw mających największe problemy z zanieczyszczeniem powietrza.

Również Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie z końca grudnia ub.r. wnioskowała o jak najszybsze opracowanie zarówno krajowego jak i lokalnych programów ochrony powietrza. Uczestnicy czwartkowej debaty dyskutować będą o tym, na ile skuteczne będzie wykorzystanie kogeneracji dla ograniczenia tzw. niskiej emisji w miastach i jak wpłynie to na rozwój miejskich systemów ciepłowniczych.

Goście omówią też wyzwania i bariery, jakie stoją przed inwestorami, przedstawią najbardziej optymalne - ich zdaniem - rozwiązania technologiczne. W tym kontekście kluczowe są kwestie kosztów i opłacalności realizacji poszczególnych projektów, a zatem i system wsparcia dla nich. Od roku - po kilkunastu miesiącach przerwy - wznowiono działanie ustawowego systemu wsparcia dla kogeneracji, który ma obowiązywać do końca 2018 roku. Jego podstawą są tzw. żółte i czerwone certyfikaty.

d2xu0k6

Branża liczy na wydłużenie okresu wsparcia i opracowuje własne rozwiązania tej kwestii - oparte na systemie aukcyjnym (podobnie jak w przypadku odnawialnych źródeł energii - OZE). Ostateczna koncepcja powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Uczestnicy debaty ocenią też, które propozycje i możliwości wsparcia źródeł kogeneracyjnych będą najbardziej realne i jak wpłyną na ceny ciepła.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Elektrociepłowni Zawodowych, Ministerstwa Gospodarki, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz eksperci branży.

Debata ma charakter zamknięty. Relacja online w czwartek od godz. 14.00 do 16.00 na stronie www.pap.pl.

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6