Trwa ładowanie...
d2uvfdw
espi
15-12-2010 16:57

DEBICA - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (38/2010)

DEBICA - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (38/2010)

Share
d2uvfdw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 428 § 1 i§ 5 Kodeksu spółek handlowych.Na podstawie art. 428 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") pragnie ustosunkować się do pytań zadanych na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZA"), które odbyło się 30 listopada 2010 r. w Dębicy, przez pełnomocnika akcjonariuszy PZU SA, PZU Życie SA, PZU FIO Krakowiak, PZU FIO Mazurek, PZU FIO Zrównoważony, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Akcji Nowa Europa, PZU SFIO Globalnych Inwestycji?Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PFE Słoneczna Jesień ("Grupa PZU").Pyt. 1: "Dlaczego NWZA zostało zwołane w Dębicy, oraz jakie były koszty zwołania posiedzeń Rady
Nadzorczej poza Dębicą ?"Siedziba Spółki znajduje się w Dębicy, tak więc zdaniem Zarządu jest to najbardziej naturalna lokalizacja miejsca odbycia NWZA. Jest to też zgodne z dotychczasową praktyką Spółki, zgodnie z którą Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się co do zasady w Dębicy. Należy też zauważyć, że koszty odbycia NWZA w Dębicy są niższe niż ewentualne koszty odbycia NWZA w Warszawie- w szczególności, z uwagi na brak konieczności wynajmu sali obrad (która w Dębicy udostępniana jest darmowo). Poza tym, Spółka posiada liczny akcjonariat pracowniczy, Zarządowi zależy więc także na umożliwieniu pracownikom Spółki (którzy, z oczywistych względów, mieszkają głównie w Dębicy i okolicach) uczestniczenia w NWZA.Co do drugiej części pytania, Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie jest ona w żaden sposób związana z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZA, stąd też Zarząd nie odpowie na to pytanie.Pyt. 2: "Czy sprawy Spółki są prowadzone tylko w Dębicy, czy
też w Warszawie, jeśli tak to gdzie w Warszawie ?"Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to wydaje się nie być związane z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZA. Chcąc jednak ostatecznie wyjaśnić Grupie PZU tę kwestię, którą podmioty z Grupy PZUpodnoszą w toczących się postępowaniach sądowych, Zarząd ustosunkuje się do tego pytania.Sprawy Spółki prowadzone są przede wszystkim w Dębicy. Tam znajduje się siedziba Spółki, jej biura i archiwa, a także zakład produkcyjny. Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi swoją działalność biznesową na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, a także działalność eksportową. Co oczywiste, wymaga to aktywności pracowników Spółki lub poszczególnych członków Zarządu często w różnych miejscach Polski, a nawet za granicą, stosownie do uzasadnionych potrzeb biznesowych. Pracownicy i Zarząd Spółki muszą więc często działać tam gdzie wymaga tego sytuacja i interes Spółki. Przykładowo, członkowie Zarządu Spółki i jej
pracownicy spotykają się z Klientami Spółki także w innych miastach tak aby dostosować się do ich potrzeb, zgodnie z przyjętą praktyką biznesową.Pyt. 3: "Czy dokumentacja prawna i podatkowa jest trzymana tylko w Dębicy, czy też w Luksemburgu ?"Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to wydaje się nie być związane z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad NWZ. Biorąc jednak pod uwagę, że, zdaniem Zarządu, pytanie sugeruje jakoby dokumenty Spółki miałby by być, z niewiadomych powodów, transferowane za granicę, co oczywiście jest nieprawdą, Zarząd pragnąc uspokoić akcjonariuszy i chronić dobre imię Spółki, ustosunkuje się do tego pytania.Dokumentacja prawna i podatkowa Spółki znajduje się w siedzibie Spółki, a także w ograniczonym zakresie u zewnętrznych firm świadczących Spółce usługi księgowe czy doradztwa prawnego, na terenie Polski Co jasne, niektóre dokumenty posiadające znaczenie prawne dla Spółki znajdują się w posiadaniu osób trzecich, w
szczególności kontrahentów Spółki, przechowujących owe dokumenty na własne potrzeby księgowe czy sprawozdawcze (np. kopie umów sporządzone dla stron innych niż Spółka).Co oczywiste w tak dużej firmie jak Spółka, niektóre dane (a nie dokumenty) znajdujące się w systemach komputerowych Spółki znajdują się, jak w każdym systemie teleinformatycznym, na wielu różnych serwerach w ramach globalnych sieci teleinformatycznych (Internet, serwery operatorów telefonii komórkowej) do których dostęp Spółka ma poprzez komputery i inne urządzenia tego typu (telefony, palmtopy, netbooki itp.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uvfdw

| | | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DEBICA | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-200 | | Dębica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 1 Maja | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (014) 670-28-31 | | 014 670-09-57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.debica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 872-000-34-04 | | 850004505 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2010-12-15 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uvfdw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2uvfdw
d2uvfdw