Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

DEBICA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)

DEBICA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)
Share
d4fq0mp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa: § 5 ust 1 pkt. 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (ul. Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2011, 2012 oraz 2013. Podstawa uprawnień podmiotu: wpis nr 144 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego dotyczącego problematyki podatkowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Umowa z wybranym podmiotem ma być zawarta na okres 3 lat. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
d4fq0mp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2011-06-15 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp